• Добредојдовте

  Во текот на своето постоење Градината игра значајна улога во едукативно-воспитниот, културниот и рекреативниот живот не само на Градот туку и пошироко, и е една од најпосетените институции во Градот и пошироко во Републиката.

 • Истражувај го омиленото животно

  Денес Градината располага со колекција од 495 животни од 96 видови (цицачи, птици, влекачи). Располага со економски дел, работилница, ветеринарна амбуланта, забавен парк за деца, едукативен ценатер.

 • Роденденски забави

  ...

 • Едукативен центар

  Една од причините за оправданоста на постоењето на зоолошките градини е континуирана и квалитетна едукација ,прилагодена на сите целни групи на посетители, и е еден од предусловите за членство во ЕАЗА(Европска Асоцијација на зоолошки и аквариуми).

ПопулацијаЗоолошката градина Скопје е формирана во 1926 година од страна на тричлена комисија со која раководел доктор Станко Караман, тогаш е предложена и денешната локација која зафаќала 4 хектари површина до крајот на 1965 година. Во тоа време Градината располагала со скромен број животни. Со текот на годините Градината се проширувала и се зголемувала колекцијата на животни. Денес Градината е лоцирана на површина од 12 хектари, и располага со колекција од 495 животни од 96 видови (цицачи, птици, влекачи). Располага со економски дел, работилница, ветеринарна амбуланта, забавен парк за деца, едукативен ценатер ...повеќе

Контакт инфо

 • Имејл: zooskopje@zooskopje.com
 • Телефон: +389 2 322 0578
 • Факс: 3116-657
 • Адреса: Булевар Илинден, Скопје

Мапа

Mapa

Партнери

Скопје Зоо на фејсбук