Белоглав мршојад

Белоглав мршојад   (Gyps fulvus )


Должина: 90 – 100  цм 
Тежина : 4 – 8  кг   
Распространетост:  Европа , Азија , Африка  
Живеалиште:  Клисури со слаба вегетација   
Исхрана: Мрши ( изумрени животни ) 
Статус  вообичаен 

Овој " чистач  " припаѓа на групата од седум видови кои имаат долг врат  покриен со ситни пердуви , што му овозможува да влезе длабоко во мршата . Живее во големи групи  а се гнезди во парови кои остануваат заедно до крајот на животот . Прават гнезда на високи и тешко пристапни планински литици . Мажјакот и женката наизменично се менуваат во носење храна и и лежење на јајцата .  Во Р. Македонија Белоглавиот стрвинар е заштитен со закон поради намалување на неговит број во природата .