Берберска овца

Берберска овца (CAmmotragus lervia)


Должина:  1.3 – 1.7  м 
Тежина:  40 – 145 кг  
Опаш:  60 – 90   цм 
Распространестост: Северна  Африка 
Живеалиште:  Планини , пустини  
Исхрана: растителна 
Статус  чувствителен 

Берберската овца  или аоудад или гривеста овца е единствена африканска дива овца . Поблиска е до фамилијата на козите и не е вистинска овца . Долгата грива на грлото , градите и горниот дел на предните нозе  како и српестите рогови се поизразени кај мажјаците . Живее во стада со цели фамилии  на надморска височина од 3 500 м .