Амерички Бизон (Bubalus bubalis)


Должина: 210 - 305 цм 
Опаш: 30 - 60 цм 
Тежина: 350  – 1000  кг 
Распространестост:  Северна Америка 
Живеалиште:  Шуми , планини и отворени станишта 
Исхрана: растителна 
Статус  Вообичаен 

Американскиот Бизон е познат уште како амерички бивол и може да достигне висина и до 2 метри. И покрај неговата големина може да трча и до 60 км на час. Има добро развиен осет за мирис  и слух и лесно може да ја осети опасноста. Поголемиот дел од денот бизоните го поминуваат во пасење и брстење и повремено лежење со преживување . Возрасните женки живеат во групи со младите каде има хиерархија на доминантна женка .Мажјаците живеат сами а со женките се спојуваат за време на периодот за парење . Поради комерцијалното изловување исчезнале во дивината и сега ги има само во националните паркови во с. Америка .