Црвеношиест валаби (Macropus rufogriseus)


Должина:  92 - 100 цм 
Тежина:  13 -18.5 кг  
Опаш:  60 – 90   цм 
Распространестост: ј.Австралија , Тасманија  
Живеалиште:  Шуми 
Исхрана: растенија , лисја , плодови 
Статус  вообичаен 

 

Името го добиле по црвеникавата боја на крзното околу вратот и рамениците . Во Тасманија подвидот е познат под името Бентов валаби . Живеат сами или во мали групи . Активни се  ноќе , додека дење се одмараат во густата вегетација . Мајката малечкото го носи околу еден месец и раѓа едно младо кое престојува во торбата додека потполно не се развие . При топло време телесната температура  ја намалуваат лижејќи ги шепите и подлактиците . 


Црвеношиест валаби

Црвеношиест валаби (Macropus rufogriseus)


Должина:  92 - 100 цм 
Тежина:  13 -18.5 кг  
Опаш:  60 – 90   цм 
Распространестост: ј.Австралија , Тасманија  
Живеалиште:  Шуми 
Исхрана: растенија , лисја , плодови 
Статус  вообичаен 

Името го добиле по црвеникавата боја на крзното околу вратот и рамениците . Во Тасманија подвидот е познат под името Бентов валаби . Живеат сами или во мали групи . Активни се  ноќе , додека дење се одмараат во густата вегетација . Мајката малечкото го носи околу еден месец и раѓа едно младо кое престојува во торбата додека потполно не се развие . При топло време телесната температура  ја намалуваат лижејќи ги шепите и подлактиците .