Камерунска овца (Ovis aries)


Должина: 1,2 – 1,6 m 
Опаш: 15 cm
Тежина: 23 – 90 kg
Распространетост: з. Азија, Европа
Живеалиште: ливади, планини
Исхрана: растителна

Козата е едно од најстарите припитомени животни.
Тоа е многу љубопитно и интелигентно животно.
И двата пола имаат рогови, а мажјаците имаат и брада.
Во сезона на парење мажјаците се борат за превласт.
Се чува за млеко, месо, крзно и кожа.