Ему

Ему(Dromaius novaehollandiae )


Должина: 1.5 – 1.9 м  
Тежина : 30 – 60  кг    
Распространетост: Автрсалија   
Живеалиште:  Шуми , рамници  
Исхрана: инсекти , плодови , семки , лисја ,трева  
Статус  вообичаен 

Емуто е најголема птица на Австралискиот континент со сиво-кафени пердуви , големи нозе со по три прста на стапалата  и мали крила . Женките испусштаат длабок краток звук  кој многу  подсетува на звук на тапан . Заедно со Афричкиот ној и Американскиот нанду спаѓаат во грипата на најголеми птици тркачи . Овие птици живеат во групи . Формираат парови кои остануваат заедно до крајот на животот . По испилувањето пердувите на младите се  светло-сиви , а со растењето им потемнуваат и стануваат црни .  Првата година од животот ја поминуваат со родителите