Јагуар (Panthera onca)


Должина: 110 – 190 цм 
Опаш:  45 – 75  цм 
Тежина:  36 – 160  кг  
Распространестост: Средна и Јужна . Америка  
Живеалиште: Тропски шуми  и  савани 
Исхрана: месојад   
Статус  речиси загрозен 

Јагуарот наликува на леопардот но се разликуваат по шарата на крзното и мускулестото тело . Крзното е со црни дамки  групирани во розета во чија средина за разлика од леопардот има центална  дамка . Јагуарот е многу добар пливач и вешто се качува по дрвјата каде најчесто лови . Со јаките вилици може да отвори оклоп од желка . Најголема опасност за опстанокот на овој вид на мачки е изловувањето и сечењето на шумите .