Јак (Ovis aries)


Должина: 2 – 3 m
Опаш: 60 cm 
Тежина: 250 – 500 kg
Распространетост: ј. и и. Азија (Тибет)
Живеалиште: степи
Исхрана: растителна
IUCN статус: чувствителен (VU)

Ги населува ветровитите, пусти, и многу ладни степи на надморска височина до 6000m. Има густ слој на заштитно крзно.  
Секоја втора година женката раѓа едно младо.
Во Азија домашните јакови ги чуваат заради млеко, месо, волна и транспорт.