Лама (Lama glama)


Должина: 0,9 – 2 m
Опаш: 24 cm
Тажина: 95 – 130 kg  
Распространетост: Анди, Перу
Живеалиште: планини, ливади, шуми
Исхрана: растителна
IUCN cтатус: 

Имаат долг врат и долги нозе, а куса опашка. 
Живеат во групи, хареми, составени од еден мажјак и неколку женки.

Поради волнестото крзно, месото и кожата, на Андите ги одгледуваат како домашни животни.