Лав (Panthera leo)


Должина: 170 – 250 цм 
Опаш:  90 – 110  цм 
Тежина:  159 – 250  кг  
Распространестост: Африка  Азија ( шума Гир )   
Живеалиште: Савани  и  полупустини  
Исхрана: месојад   
Статус: чувствителен  

Поради раскошната грива често го нарекуваат цар на животните . Создава цврсто поврзани трајни чопори сочинети од еден или повеќе возрасни мажјаци , неколку женки и нивните млади . Ловат во групи каде главна улога имаат лавиците . . Азискиот лав е помал од африканскиот и има кожен набор на средината од стомакот и мажјаците се со пмала геива .