Леопард (Panthera pardus)


Должина:90 – 190 цм

Опаш:  60 – 110  цм

Тежина:  3790  кг  

Распространестост:Азија и Африка   

Живеалиште:Тропски шуми планини и полупустини  

Исхрана:месојад   

Статус  речиси загрозен 

Леопардот  живее солитарно , со исклучук во периодот  на парењето. Во однос на својата големина многу се силни и се во состојба својот плен да го однесат односно качат на дрвјата каде го јадат . Телото е покриено со мали црни дамки распоредени во розета . Кај леопардот се јавува меланизам ( генетска промена ) при што се појавува голема количина на црн пигмент меланин кој се наоѓа во кожата . Црните леопарди се познати како црни пантери и кај нив шарите на крзното се многу слабо видливи . Постојат 8 подвидови на леопардот . .