Желка со мек оклоп

Желка со мек оклоп   (Eunectes notaeus)


Должина:  35 цм
Опаш:   5 цм
Распространетост: ј. Кина , Виетнам, Тајван , Јапан 
Живеалиште:  Реки , потоци , езера  
Исхрана: месојад 
Статус  чувствителен  

Кај овој вид на желки  женките се поголеми од машките индивидуи . Оклопот е со овална форма и е мек . Вратот е несразмерно долг во споредба со големината на телото , што има овозможува да дишат од површината на водата , а при тоа телото да остане закопано во песокот на дното од водата . Во Кина овој вид на желки се користи за исхрана и за потребите на кинеската медицина .