Папагал Розела

Папагал  Розела (Platycercus adscitus)


Должина:  33 цм
Тежина: до 40 грама
Распространетост: Аустралија- источна 
Живеалиште  Савани ,   
Исхрана: сончоглед ,семиња, трева .овошје 
IUCN cтатус:  вообичаен (LC)

Розелата  е карактеристична по долгиот опаш кој изнесува половин аод должината на целото тело Главата е жолтеникаво бела , градите и опашката се плави а внатрешната страна на опашката е јако црвено обоена .  Пердувите на грбот се плаво црно обоени а опашката од надворешна страна е црно-плаво-зелена . Карактеристично за Розелата е дека често ги напагаат овошните плантажи и нанесуваат штети на фармерите . Поради колоритот и адаптацијата овој вид папгал често се користи како домашно милениче .