Патас

Патас (Erythrocebyus patas)


Должина: 60 – 88 цм 
Опаш: 43 – 72  цм
Тежина:  10 -13  кг 
Распространестост:  Субсахарска Африка 
Живеалиште:  полупустини , савани, мочуришта 
Исхрана: овошје, млади листови , семки , трева , инсекти 
Статус  нискоризичен

Се карактеризира по своето издолжено тело , долги предни и задни екстремитети, кратки прсти бели  мустаќи  и  брада на темното лице .Кога трча  е еден од најбрзите мајмуни на светот. Бојата на крзното по грбот е кафеавкаста а екстремитетите и долниот  дел од телото се бели. Живеат во групу од  дестина индивидуи со еден мажјак и неколку женки со младите. Мажјакот секогаш се движи на крајот од групата и претставува мамец на грабливците за да можат останатите членови на групата да се скријат.