Пони коњ (Equus ferus caballus)


Должина: 75 – 150 cm
Опаш: 80 120 cm
Тежина: 50 – 150 kg
Распространетост: с. Европа
Живеалиште: ливани, пасишта

Понито е мал коњ со специфични пропорции и темперамент. Дефиницијата за него е дека тоа е коњ со висина под 150cm. 
Потекнува од вистинските диви коњи кој со времето бил припитомен за работа. 
Споредено со обичниот коњ, понито има пропорционално пократки нозе како и погусти грива и опаш.  
Има повеќе раси на пони коњи. Ги употребуваат за работа и рекреација (јавање).