Сиаманг (Symphalangus syndactylus)


Должина: 90 цм 
Опаш: нема 
Тежина: 10 – 15 кг  
Распространестост:  Југо-Источна Азија  ( малезија , тајланд суматра )  
Живеалиште:  Шуми и планински предели   
Исхрана:  Листови ,овошни плодови, мали инсекти  
Статус : Ниско ризичен 

Сиаманг спаѓа во групата на човеколики мајмуни и е најкрупен мајмун од фамилијата Гибони . Карактеристичен е по тоа што два прста на секоја дланка се споени меѓу себе , гласното врескање и јаките  фамилјарни врски . Женката е доминатна а мажјакот ( кој е покрупен ) и  младите (најчесто 1-2) секогаш се во нејзина близина. Територијата на распространување на една фамилија изнесува до 50 хектари и секогаш ја бранат со помош на гласното врескање . Еластичната темносива кожа на грлото може да се надуе (до големина на цитрон)   и служи како резонатор за појачување на гласот