Сибирски тигар (Panthera tigris – lataica)


Должина: 170 – 250 цм 
Опаш:  90 – 110  цм 
Тежина:  159 – 250  кг  
Распространестост: Африка  Азија ( шума Гир )   
Живеалиште: Савани  и  полупустини  
Исхрана: месојад   
Статус: чувствителен  

Тигарот (Panthera tigris ) е најголемиот претставник од фамилијата на мачки, препознатлив по своето крзно.
Денес постојат пет подвидови на тигри: Сибирски, Бенгалски, Индо-кинески, Јужно-кинески и Суматрански тигар. 
Сибирскиот  тигар  ( Panthera tigris altaica ) е наjголем  подвид  со типично тигровско крзно и уште  познат како Амурски тигар . Денеска е  распространет  во мал дел на источна Русија  , свероисточна Кина  и свероисточна Манџурија  каде температурите пагаат и до -40 степени . Живее во иглолисни  и листопадни шуми но преферира високи тревести предели поради ловењето  Ареалот на распространување на еден мажјак изнесува 10 до 20 километри квадратни и дневно во потрага по храна може да помине стотици километри . Мажјаците територијата ја обележуваат со мокрење и секој мажјак има своја територија на распространување .
Лови најчесто ноќе а негов плен се елени , диви свињи  зајци и други помали животни . Одлично плива и водата за него не претставува пречка. Многу вешто се качува на дрвјата, благодарение на острите канџи и силните нозе.
Најголема опасност за опстанокот на тигрите во природата се криволовството, губењето на живеалишта и недостатокот на плен.