Тајвански фазан

Тајвански фазан  (Lophura swinhoii)


Должина:  до 79  cm
Тежина:  1 – 2.5 kg
Распространетост:  Централен Тајван 
Живеалиште: планини, шуми
Исхрана: семиња, лисја, инсекти, црви
IUCN статус: вообичаен (LC)

Тајванскиот  фазан е еден од најинтересно обоените видови фазани поради блескавоста и одсјајот на пердувите кои се со бријантно метално плава боја , црвенкасти нозе и бели делови по должината на грбот 
Имаат полов диморфизам, па кај женката пердувите се сиво кафени со жолто виолетови дамки и женката е помала од мажјакот
Живеат на надморка висина од 200 до 2 500 мерти