Волк (Canis lupus)


Должина: 100 – 150 цм 
Опаш:  30 – 60  цм 
Тежина:  15 – 65  кг  
Распространестост: С. Америка, Европа , Азија  
Живеалиште:  шуми , планини  тундри 
Исхрана: месојад   
Статус  вообичаен  

Волкот е социјано животно  . Живее во семејства или чопори  каде доминираат алфа мажјак и алфа женка . За да го објават своето присуство  и за да јаозначат и бранат својата територија , волците вијат . Виењето може понекогаш да се слушне и на одадалеченост на 10 километри . Волкот или Европскиот волк го има кај нас . 

Рис (Lynx lynx)


Должина: 80 – 130 цм 
Опаш:  11 – 25  цм 
Тежина:  12 – 38  кг  
Распространестост:  Европа и Азија 
Живеалиште: Планини и шуми  
Исхрана: месојад   
Статус  вообичаен  

Рисот е најголема европска мачка . Живее сам освен во периодот на парење . Рисот е претежно активен ноќе и има одлично развиено сетило за мирис и слух.  Има кратко тело , влакненца на врвовите на ушите по што и се карактеризира  и влакна на образите . Крзното може да биде обоено на три начини со линии претежно точкасто  и еднобојно . Најголема закана за опстанокот на рисот е ловот  на одредени видови кози срни  е елни кои се главен дел од неговата исхрана . Во р Македонија Рисот е заштитен со закон за ловство и и трајно забранет .